Bàn Làm việc văn phòng

Sort By:
Show
  • View as :
-20%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20108-12

Bàn làm việc cá nhân HHP-BLV108-12 (KT: 1200*600*760 mm) cao cấp

3.300.000 2.650.000
3.300.000 2.650.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1200*600*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-19%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20108-12

Bàn làm việc cá nhân HHP-BLV108-14 (KT:1400*700*760 mm)

3.800.000 3.060.000
3.800.000 3.060.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1400*700*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20108-12

Bàn làm việc cá nhân HHP-BLV108-16 (KT:1600*800*760 mm)

4.750.000 3.790.000
4.750.000 3.790.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1600*800*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-19%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20101-12

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-101-12 Kích Thước 1200*600*760 mm

3.120.000 2.540.000
3.120.000 2.540.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1200*600*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-19%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20101-12

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-101-14 Kích Thước 1400*700*760 mm

3.820.000 3.100.000
3.820.000 3.100.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1400*700*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-25%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20122-12

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-122-12 Kích Thước 1200*600*760 mm

3.120.000 2.340.000
3.120.000 2.340.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1200*600*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-19%
ban-nhan-vien-nhap-khau-rof-dw20201-12

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-201-12 Kích Thước 1200*600*760 mm

3.120.000 2.540.000
3.120.000 2.540.000

Chất Liệu: Gỗ MDF+Paper

Màu sắc: Hạt dẻ

Kích thước: 1200*600*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-17%

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-201-14 Kích Thước 1400*700*760 mm

3.890.000 3.230.000
3.890.000 3.230.000
  • Chất liệu: Gỗ MDF – Paper
  • Màu sắc: hạt dẻ
  • Kích thước: 1400*700*760 mm
  • Sản phẩm đươc bảo hành 12 tháng
  • HotLine: 090 695 6292
-20%

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-205A-12 Kích Thước 1200*600*760 mm

3.320.000 2.650.000
3.320.000 2.650.000

Chất Liệu: Gỗ MDF – Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1200*600*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-205A-14 Kích Thước 1400*700*760 mm

3.820.000 3.060.000
3.820.000 3.060.000

Chất Liệu: Gỗ MDF – Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1400*700*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

-20%

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-205B-12 Kích Thước 1200*600*760 mm

3.320.000 2.650.000
3.320.000 2.650.000

Chất Liệu: Gỗ MDF – Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1200*600*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Bàn Làm Việc Nhập Khẩu HHP-205B-14 Kích Thước 1400*700*760 mm

3.820.000 3.060.000
3.820.000 3.060.000

Chất Liệu: Gỗ MDF – Paper

Màu sắc: Nâu đỏ

Kích thước: 1400*700*760 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng