Tủ giày

Sort By:
Show
  • View as :
-20%

Tủ Để Giày Dép Nhập Khẩu HHP-TG A125-12 Cao Cấp

4.860.000 3.890.000
4.860.000 3.890.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Đựng Giày Dép Nhập Khẩu HHP-TG 22-64 Cao Cấp

4.850.000 3.880.000
4.850.000 3.880.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Đựng Giày Dép Nhập Khẩu HHP-TG A124-12 Cao Cấp

4.860.000 3.890.000
4.860.000 3.890.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Đựng Giày Gỗ Công Nghiệp HHP-TG 814-12 Cao Cấp

4.850.000 3.880.000
4.850.000 3.880.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Đựng Giày Nhập Khẩu HHP-TG A33-12 Cao Cấp

4.860.000 3.890.000
4.860.000 3.890.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Giày Chung Cư Nhập Khẩu HHP-TG22-12 Cao Cấp

4.850.000 3.880.000
4.850.000 3.880.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Giày Dép Nhập Khẩu HHP-TG 21-12 Cao Cấp

4.850.000 3.880.000
4.850.000 3.880.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Giày Gỗ Công Nghiệp Nhập Khẩu HHP-TG A273-12 Đẹp

4.860.000 3.890.000
4.860.000 3.890.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Giày Gỗ MDF Sơn PU Nhập Khẩu HHP-TG 214-12 Cao Cấp

4.850.000 3.880.000
4.850.000 3.880.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

-20%

Tủ Giày Hiện Đại Nhập Khẩu HHP-TG023-10 Cao Cấp

4.900.000 3.900.000
4.900.000 3.900.000

Tủ giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất Liệu:                            MDF sơn Pu

Kích Thước:                         1000*330*1000 mm

Màu sắc:                               Kem

Thời gian bảo hành:           24 Tháng

Thời gian giao hàng:          24 giờ

Trong trường hợp kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Tủ Giày Hiện Đại Nhập Khẩu HHP-TG18-10 Cao Cấp

4.900.000 3.900.000
4.900.000 3.900.000

Tủ giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất Liệu:                            MDF sơn Pu

Kích Thước:                         1000*330*1000 mm

Màu sắc:                               Kem

Thời gian bảo hành:           24 Tháng

Thời gian giao hàng:          24 giờ

Trong trường hợp kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Tủ Giày Mặt Đá Nhập Khẩu HHP-TG 817-12 Cao Cấp

4.850.000 3.880.000
4.850.000 3.880.000

Tủ Giày được nhập khẩu nguyên kiện 100%

Chất Liệu:                Khung gỗ MDF sơn PU

Kích thước:              1200*330*1000 mm

Màu sắc:                   Y Hình

Thời gian bảo hành:          24 Tháng

Thời gian giao hàng:          Trong vòng 8 Tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.