Tủ giày

Sort By:
Show
 • View as :
-18%
Tủ giầy nhập khẩu SC62A52-10 Cao Cấp

Tủ Giày Nhập Khẩu 3 Cánh SC62A52-10 Cao Cấp

5.760.000 4.750.000
5.760.000 4.750.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF sơn + Viền Gỗ
 • Màu sắc: Nâu+ Kem
 • Kích thước: 1000*340*1000 mm
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
-18%
u-giay-nhap-khau-3-canh-sc62a54-12-cao-cap

Tủ Giày Nhập Khẩu 3 Cánh SC62A54-12 Cao Cấp

6.440.000 5.300.000
6.440.000 5.300.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF sơn + Viền Gỗ
 • Màu sắc: Nâu+ Kem
 • Kích thước: 1200*340*1000 mm
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG214-90 Cao Cấp

3.740.000 2.990.000
3.740.000 2.990.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Trắng

Kích Thước: 888*323*928 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG215-80 Cao Cấp

3.740.000 2.990.000
3.740.000 2.990.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Trắng

Kích Thước: 800*325*980 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG216-80 Cao Cấp

3.740.000 2.990.000
3.740.000 2.990.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Kem

Kích Thước: 805*328*965 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG217-08 Cao Cấp

3.740.000 2.990.000
3.740.000 2.990.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Kem

Kích Thước: 805*328*965  mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG229-12 Cao Cấp

4.500.000 3.600.000
4.500.000 3.600.000

Chất liệu: Gỗ MDF – Sơn

Màu sắc: Trắng

Kích Thước: 1200*320*1000 mm

Sản phẩm bảo hành 12 Tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-22%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG314-10 Cao Cấp

4.500.000 3.500.000
4.500.000 3.500.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Trắng

Kích Thước: 888*323*928 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG315-10 Cao Cấp

4.500.000 3.600.000
4.500.000 3.600.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Kem

Kích Thước: 950*325*980 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG315-12 Cao Cấp

4.500.000 3.600.000
4.500.000 3.600.000

Chất liệu: Gỗ MDF – Sơn

Màu sắc: Kem

Kích Thước: 1200*320*1000 mm

Sản phẩm bảo hành 12 Tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG316-12 Cao Cấp

4.670.000 3.740.000
4.670.000 3.740.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Kem

Kích Thước: 1205*328*965 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Tủ Giày Nhập Khẩu HHP-TG317-12 Cao Cấp

4.500.000 3.600.000
4.500.000 3.600.000

Chất liệu: Gỗ MDF

Màu Sắc: Kem

Kích Thước: 1205*328*965 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

Hotline: 090 695 6292