Bộ nội thất phòng ngủ

Sort By:
Show
 • View as :
-20%

Bộ Giường Ngủ Nhập Khẩu BM-SITME 789 Cao Cấp

31.140.000 24.900.000
31.140.000 24.900.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF Sơn
 • Màu sắc: Trắng
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292
-20%

Bộ Giường Ngủ Nhập Khẩu Sitme HHP 808 Cao Cấp

51.000.000 40.800.000
51.000.000 40.800.000

1 Bộ: 1 Giường + 2 Táp đầu giường + 1 Tủ Quần Áo

Chất Liệu: Gỗ MDF Sơn

Màu Sắc: Trắng Kem

Kích Thước:

Giường: 1800*2000 mm

Tủ Quần Áo: 2400*580*2400 mm

Bàn Phấn: 1200*500*1410 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 Tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Bộ Giường Ngủ Nhập Khẩu Sitme HHP BGN501 Cao Cấp

31.500.000 25.200.000
31.500.000 25.200.000

1 Bộ: 1 Giường + 2 Táp đầu giường + 1 Tủ Quần Áo

Chất Liệu: Gỗ MDF Sơn

Màu Sắc: Trắng Kem

Kích Thước:

Giường: 1800*2000 mm

Tủ Quần Áo: 2000*580*2200 mm

Bàn Phấn: 1200*500*1410 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 Tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Bộ Giường Ngủ Nhập Khẩu Sitme HHP-BGN908 Cao Cấp

51.000.000 40.800.000
51.000.000 40.800.000

1 Bộ: 1 Giường + 2 Táp đầu giường + 1 Tủ Quần Áo

Chất Liệu: Gỗ MDF Sơn

Màu Sắc: Trắng Kem

Kích Thước:

Giường: 1800*2000 mm

Tủ Quần Áo: 2400*580*2400 mm

Bàn Phấn: 1200*500*1410 mm

Sản phẩm được bảo hành 12 Tháng

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35

-20%

Bộ giường tủ nhập khẩu BM- QuenStown 01

47.590.000 38.000.000
47.590.000 38.000.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF Sơn
 • Màu sắc: Trắng
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
-20%

Bộ Giường Tủ Nhập Khẩu BM- QuenStown 02

49.560.000 39.560.000
49.560.000 39.560.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF Sơn
 • Màu sắc: Trắng
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
-20%

Bộ Giường Tủ Nhập Khẩu BM-Sitme 456 Cao Cấp

30.790.000 24.630.000
30.790.000 24.630.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF Sơn
 • Màu sắc: Y Hình
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
-20%

Bộ Giường Tủ Nhập Khẩu BM-SITME123

32.250.000 25.800.000
32.250.000 25.800.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF Sơn
 • Màu sắc: Trắng
 • Sản phẩm bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
-20%

Bộ Giường Tủ Nhập Khẩu BM-SITME999

31.320.000 25.000.000
31.320.000 25.000.000
 • Chất liệu: Gỗ MDF Sơn
 • Màu sắc: Trắng
 • Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
 • HotLine: 090 695 6292
-20%

Bộ Phòng Ngủ Nhập Khẩu HHP-PN006 Cao Cấp

33.660.000 26.900.000
33.660.000 26.900.000

Kích thước:

Giường:1800*2000 mm

Tủ: 2400*600*2400 mm

Bàn Phấn: 1100*450*1500 mm

Chất liệu: Gỗ MDF – Sơn

Màu Sắc: Trắng Ngà

Sản phẩm được bảo hành 12 Tháng.

Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35