Bàn sofa Khung Inox

Sort By:
Show
  • View as :
-20%

Bàn Sofa Hiện Đại Mặt Kính Nhập Khẩu HHP-BSF1063 Cao Cấp

9.540.000 7.600.000
9.540.000 7.600.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt kính cường lực 3C

Kích thước:    1300*700*420 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Hiện Đại Nhập Khẩu HHP-BSF1061-13 Cao Cấp

9.540.000 7.630.000
9.540.000 7.630.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    1300*700*450 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Khung Inox 201 Nhập Khẩu HHP-BSF 1025-13 Cao Cấp

7.740.000 6.190.000
7.740.000 6.190.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    1300*700*420 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Khung Inox 201 Nhập Khẩu HHP-BSF1013-13 Cao Cấp

8.600.000 6.900.000
8.600.000 6.900.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    1300*700*480 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Khung Inox Mặt Đá NHập Khẩu HHP-BSF1028-13 Cao Cấp

10.980.000 8.780.000
10.980.000 8.780.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    1300*700*450 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Mặt Đá Đẹp Nhập Khẩu HHP-BSF1995-13 Cao Cấp

7.740.000 6.190.000
7.740.000 6.190.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    1300*700*450 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Mặt Đá Hiện Đại Nhập Khẩu HHP-BSF 1024-13 Cao Cấp

8.280.000 6.600.000
8.280.000 6.600.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    1300*700*420 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Mặt Đá Khung Inox Nhập Khẩu HHP-BSF1027-0.8 Cao Cấp

11.000.000 8.800.000
11.000.000 8.800.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung Inox 201, Mặt đá nhân tạo.

Kích thước:    800*460 mm và 700*370 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.

-20%

Bàn Sofa Tròn Hiện Đại Nhập Khẩu HHP-BSF A01-0.8 Cao Cấp

6.840.000 5.470.000
6.840.000 5.470.000

Bộ bàn sofa được nhập khẩu nguyên kiện 100%.

Chất liệu:       Khung sắt sơn đen, Mặt gỗ

Kích thước:    800*450 mm & 700*270 mm

Màu sắc:         Y Hình

Thời gian bảo hành:             24 Tháng

Thời gian giao hàng:             Trong vòng 8 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng.

Nếu trong kho hết hàng công ty hỗ trợ đặt nhập từ 20-25 ngày.